Polityka Prywatności na stronie www.lockau.eu

1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Dariusz Lockau, Wilmersdorfer Str. 142, 10585 Berlin, Niemcy.

2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem dariusz@lockau.eu

3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?
W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

imię i nazwisko,
wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika),
wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym,
treść komentarzy dodawanych pod postami,
treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem komunikatorów,
adres mailowy,
numer telefonu.
To, do jakich informacji na Twój temat mamy dostęp zależy w głównej mierze od Twojej własnej aktywności w serwisach społecznościowych oraz ustawień prywatności w tychże serwisach. Będziemy mogli uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Twój temat, które uczyniłeś publicznymi w swoim profilu.

4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?
W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
a) obserwujesz nasze profile,
b) dodajesz komentarze, wchodzisz w interakcje z naszymi treściami,
c) kontaktujesz się z nami za pośrednictwem komunikatora,
d) wyraziłeś chęć zapisu na wydarzenia online, które organizujemy.
5: Czy Twoje dane są bezpieczne?
Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisach społecznościowych, odgrywają administratorzy tych serwisów. My zaś jako administratorzy profili w tych serwisach, możemy podejmować ograniczone działania zgodnie z funkcjami dla nas dostępnymi.

6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.
obsługa profilu społecznościowego – art 6 ust. 1 lit. f RODO,
obsługa wiadomości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
analiza, statystyka i marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Obsługa profilu społecznościowego – szczegóły
Obserwując nasze profile społecznościowe w sposób automatyczny znajdujesz się na liście obserwatorów, do której mamy dostęp. Dodając komentarz do naszych treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przez nas treściami, również pozostawiasz w ramach naszych profili ślad po sobie, który zawiera Twoje dane osobowe.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze profili społecznościowych.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawiłeś na naszych profilach społecznościowych. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one widoczne przez czas ich dostępności w danym serwisie społecznościowym. Ponadto, w każdej chwili możesz zaprzestać obserwacji naszych profili – w takiej sytuacji znikniesz z listy obserwatorów.

Obsługa wiadomości – szczegóły
Kontaktując się z nami za pośrednictwem komunikatorów dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko a także adres mailowy.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Wiadomości do nas wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi danego serwisu społecznościowego i są dla nas dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych z nami wiadomości z poziomu swojego konta w danym serwisie społecznościowym.

Statystyka, analiza i marketing – szczegóły
Korzystamy z systemów reklamowych dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, które umożliwiają nam kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach. Korzystamy również z systemów statystycznych, które pozwalają analizować zachowania użytkowników, interakcję z postami, analizować trendy, prowadzić obserwację zaangażowania odbiorców itp. Działania w tym zakresie wykonujemy w oparciu o dane, które nie pozwalają nam na ustalenie Twojej tożsamości, ale z daleko posuniętej ostrożności informujemy o tym również w ramach celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uznać, że działania statystyczne, analityczne i reklamowe stanowią w tym przypadku czynność przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Zasadniczo, nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Są one dostępne w serwisach społecznościowych na zasadach wynikających z regulaminów i polityk prywatności tych serwisów. Nie jesteśmy w stanie usunąć Twoich danych z serwisów społecznościowych – możesz zrobić to tylko Ty, korzystając z funkcji dostępnych dla Ciebie jako użytkownika danego serwisu społecznościowego.

8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
Nie udostępniamy Twoich danych osobowych, do których mamy dostęp w związku z korzystaniem z serwisów społecznościowych, jakimkolwiek innym podmiotom.

9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jednocześnie nie mamy wpływu na to, w jaki sposób serwisy społecznościowe postępują z Twoimi danymi osobowymi. Dane przechowywane są w ramach infrastruktury zapewnianej przez administratorów serwisów społecznościowych zgodnie z ich regulaminami i politykami prywatności.

10: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

RODO daje Ci możliwość realizacji swoich uprawnień względem każdego z współadministratorów. Jak zostało wskazane w niniejszej polityce prywatności, nie dysponujemy szerokim zakresem danych osobowych oraz mamy ograniczone możliwości ich przetwarzania. Jeżeli chciałbyś zrealizować jedno ze swoich uprawnień zapewnionych przez RODO, to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z administratorem serwisu społecznościowy, który będzie w stanie Ci pomóc.

Jeżeli chciałbyś skontaktować się bezpośrednio z nami, wówczas prosimy o wiadomość na adres dariusz@lockau.eu
Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

11: Czy korzystamy z cookies?
Nasze profile funkcjonują w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od nich. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Podkreślamy, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies przez administratorów serwisów społecznościowych.